الهام امینی

الهام امینی

مدرس زبان تورکی (تومر) :

دو تابعه ایران و ترکیه 

سابقه ی ۱۲ سال تحصیل

برگزاری ماک آزمون های بین المللی تومر و TYS

مشاور تحصیلی و اقامتی

استاد حق التحصیل در دانسگاه پزشکی همدان

سابقه پنج سال تدریس در موسسات یوس و مراکز زبان تهران و همدان

مسلط به زبان تورکی فارسی و انگلیسی و دارای مدرک تومر صد از دانشگاه آنکارا

دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی تولید مثل


©Copyright 2019 All Rights Reserved
طراحی سایت توسط نونگار پردازش طراحی سایت